مفتی سوری و تصریح بر حذف مشاجرات صحابه از کتب درسی

علی الطنطاوی از علما و بزرگان معاصر سوری، از حذف و دستکاری کتب درسی سوریه می گوید.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون مشاجرات و دعوا های صحابه چنین می نویسد:

ما همه صحابه را گرامی می داریم. و قدر آنان را می دانیم و برای آنان ترضی می کنیم و از آنچه بین آنها اتفاق افتاده است سکوت می کنیم. و به بهترین صورتی که شایسته آنان است حمل می کنیم. هنگامی که من رئیس وحدت بین مصر و سوریه شدم، روش مدارس شرعی مشخص شده بود (کتاب ها و روش های درس خواندن مشخص بود)  و طبق آنچه که قرار داده شده بود وجود داشت. همه این تاریخ را حذف کردم و به جای آن درس رسمی را جایگزین کردم و نام آن را بزرگان اسلام گذاشته و فقط به ذکر شرح حال و مناقب آنان اکتفا کردم (و به مشاجرات و دعوا های صحابه نپرداختم).

فتاوی علی الطنطاوی، ص 275

سوال:

چرا علمای اهل سنت و وهابی که مدعی آزادی بیان هستند، ترس و واهمه دارند تا حق بر همگان مخصوصا بر نوجوان و جوانان آشکار شود؟
آیا می ترسند زیر بنای فکری مکتبشان که عدالت همه صحابه است، به خطر بیفتد؟
براستی چرا همه صحابه را عادل می دانند با اینکه در تاریخ ثابت شده که برخی از آنان دزد و فاسق و مرتد و زنا کار بودند؟ آیا طنطاوی، این عالم بزرگ اها سنت از نشر واقعیت های تاریخی که در کتابهای درسی بوده، می ترسد؟

 

 

اسکن کتاب :