تماشای تلویزیون حرام است
مفتی وهابی: تماشای تلویزیون جهت گوش دادن و تماشای اخبار حرام است

مقبل بن هادی الوادعی، از بزرگان وهابی در پاسخ به سوالی پیرامون تماشای تلویزیون چنین می نویسد:

سوال : حکم تماشای تلویزیون جهت با خبر شدن از اخبار چیست؟

جواب : تماشا کردن تلویزیون در هیچ صورتی جایز نیست چرا که انسان را به گناه کشانده و سرقت ودزدی را به انسان می آموزد.
 
او در ادامه میگوید: اگر کسی بخواهد از اخبار مطلع شود، بایستی رادیویی برای خود تهیه کند و با او اخبار را بشنود !!!!

تحفة المجیب، ص 246 و 247

البته این فتوا نه تنها در بین وهابیت، بلکه در بین اهل سنت نیز وجود دارد.

برای مثال مولوی محمد عمر سربازی، از علمای معاصر اهل سنت در پاسخ به سوالی تصریح می کند که تماشای تلویزیون و حتی خرید آن هم حرام است.

رک: مجالس قطب الارشاد، ج 1 ص 237

وی همچنین در کتاب شمشیر برهنه نیز همین مطلب را نقل و حتی تصریح می کند که قرار دادن تلویزیون در منزل حتی برای پخش قرآن و اذان نیز حرام است.

رک: شمشیر برهنه حیدری، ص 31 الی 33

 

 

اسکن مطلب از کتب وهابیت :