ابن کثیر دمشقی (از علمای بزرگ اهل سنت) : کتابی از طبری (از علمای بزرگ اهل سنت) در دو جلد دیدم که در آن طرق حدیث غدیر را جمع کرده بود و همچنین کتابی از او دیدم که طرق حدیث طیر را در آن جمع کرده بود.

 

البدایه و النهایه ج 14 ص 849

 

اسکن کتاب :

 

 

میتوانید با کلیک کردن روی تصویر و دانلود آن ، تصویر را بزرگ نمائید