بسم الله الرحمن الرحیم

 

دوستان عزیز دو مورد از وقایع بعد از روز عاشورا را از کتب اهل سنت برایتان میگذارم که در تصویر توضیح داده شده

 

 

التماس دعا

جلال فیض بخش

 

مورد اول :

 

 

 

مورد دوم :