مقایسه ای از جنگ های زمان پیامبر و جنگ های زمان خلفا

 

روی تصویر کلیک کنید تا واضح تر ببینید

 

تصویر :

 

 

 

 

قضاوت با شما