ابن الجوزی (از علمای بزرگ مخالفین شیعه) : تمام صحابه محتاج علم امیر المومنین (ع) بودند :

 

اسکن کتاب: