سایت رسمی جلال فیض بخش

پاسخ به شبهات اهل سنت و وهابیت

سایت رسمی جلال فیض بخش

پاسخ به شبهات اهل سنت و وهابیت

بسم الله الرحمن الرحیم

 

به زودی صوت درس رجال استاد فیض بخش در سایت قرار داده خواهد شد

سید عباس بن حسین هاشمی غفرلهما